Τυχαίος Ηθοποιός 1

Την Συνάντησαν στο δρόμο και τη λυπήθηκαν...